Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Beskydy

Typ pohoří typický pro středoevropské Karpaty, jenž je v České republice zastoupen Moravskoslezskými Beskydy. Tato pohoří se dají najít také v Polsku, na Slovensku a Ukrajině.

Betlémská kaple

Prostor původně určený česky mluvícím kazatelům. Proslavila se především jako působiště českého reformátora Jana Husa.

Betlémy

Zpodobnění biblického města, v němž se měl narodit Ježíš Kristus, které slouží jako dekorace v domácnostech i na městských prostranstvích v adventním období a v průběhu Vánoc.

 

Hrad Bezděz

Zřícenina raně gotického hradu, zhruba 6 km od města Doksy. Patří k nejvýznamnějším českým středověkým památkám a předním ukázkám středoevropského hradního stavitelství 13. století.

Petr Bezruč

Básník a autor jediné básnické sbírky Slezské písně, v níž vystupuje jako obhájce obyvatel Slezska.

Bible kralická

Vysoce ceněný překlad Bible vytvořený ve druhé polovině 16. století. Je to první překlad Bible do češtiny z původních jazyků a jeden z největších počinů českého humanismu vůbec.

Konstantin Biebl

Básník a prozaik, původně vycházel z proletářské poezie. Prošel obdobím poetismu a kratší etapou surrealismu, v každém z nich představoval hlavně vynikajícího lyrika.

Bílá labuť

První moderní obchodní dům v Praze v ulici Na Poříčí. Funguje nepřetržitě již od roku 1939, čímž se řadí mezi nejstarší obchodní domy ve střední a východní Evropě.

Lucie Bílá

Česká zpěvačka považovaná díky živelnému hlasovému projevu za popovou divu i metalovou královnu.

Bílá paní

Ženská postava z pověstí týkajících se mnohých českých hradů a zámků, přízrak, který se zjevuje obvykle v noci na místech, kde byla podle představ místních žena zabita či jí bylo jinak ublíženo. Bývá oděna do bílého roucha, hlavu jí také často pokrývá vysoký bílý kuželovitý čepec.

 

Biosférická rezervace Bílé Karpaty

Chráněná krajinná oblast na východě České republiky na hranicích se Slovenskem. Návštěvníky zaujme nejen krásnou přírodou s vysokou pestrostí fauny a flóry, hlavně orchidejí, ale také možnostmi poznávání folkloru v místních obcích.

František Bílek

Sochař, grafik, architekt, designér, ilustrátor a literát, nejvýraznější představitel české sochařské generace symbolistů. Svou inspiraci hledal v různých duchovních proudech, byl znám jako náboženský myslitel a mystik.

Bitva na Bílé hoře

Rozhodující bitva první fáze třicetileté války, v níž byla 8. 11. 1620 armáda českých nekatolických stavů drtivě poražena vojsky Habsburků a katolické ligy. Její následky vedly k tomu, že je dodnes vnímána jako jedno z největších národních traumat.

Bitva na Moravském poli

Slavná bitva, v níž byl 26. 8. 1278 poražen a zabit český král Přemysl Otakar II. Tragicky tak skončil jeho pokus vybudovat ve střední Evropě mocnou říši.

Bitva na Vítkově

Jedna z nejznámějších bitev husitských válek. Odehrála se 14. 7. 1420 u Prahy na vrchu Vítkov a i přes nevelký počet zúčastněných bojovníků výrazně přispěla k nezdaru první křížové výpravy proti husitům.

Bitva u Domažlic

Bitva mezi husitskými vojsky a účastníky čtvrté křížové výpravy proti husitům, která se odehrála 14. 8. 1431 mezi městy Domažlice a Kdyně. Drtivá porážka křižáckého vojska otevřela cestu k zahájení mírových jednání a k ukončení husitských válek.

 

Bitva u Hradce Králové

Rozhodující bitva prusko-rakouské války. Šlo o druhou největší bitvu 19. století a o vůbec největší, která se kdy odehrála na území dnešní České republiky.

Bitva u Chlumce (1126)

Bitva mezi vojsky českého knížete Soběslava I. a římského krále Lothara III., která proběhla 18. 2. 1126 nedaleko hradiště u obce Chlumec u Ústí nad Labem. Jedna z nejznámějších bitev z období českého knížectví.

Bitva u Jankova

Největší bitva třicetileté války na českém území. Švédská armáda zde 6. 3. 1645 uštědřila drtivou porážku císařskému vojsku Ferdinanda III., a vážně tak ohrozila postavení Habsburků ve střední Evropě.

Bitva u Kolína

Jedno z největších a nejdůležitějších střetnutí sedmileté války. Rakouská armáda pod vedením generála Dauna zde 18. 6. 1757 porazila pruské vojsko krále Fridricha II. a zažehnala tak nebezpečí pruské okupace Čech.

Zobrazeno 101 - 120 záznamů
z celkového počtu 1879

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.