Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Geografie (63 záznamů)

Labe

Jedna z největších řek a vodních cest České republiky a Evropy.

Koncentrační tábor Lety

Bývalý tábor v dnešním okrese Písek, který byl roku 1940 původně zřízen jako pracovní, a to především pro romské obyvatele a další „potulné osoby“. Později během druhé světové války fungoval jako koncentrační tábor.

Lidice

Malá vesnice nedaleko od Prahy, která se stala dějištěm jednoho z největších nacistických zvěrstev spáchaných na území dnešní České republiky.

Lom Velká Amerika

Největší vápencový lom v chráněné krajinné oblasti Český kras, dnes už nevyužívaný k těžbě. Známý především díky tomu, že se v něm natáčelo mnoho filmů a pohádek.

Lužní lesy v České republice

Unikátní biotop bohatý na faunu a flóru, pomalu mizející v důsledku regulování vodních toků. V České republice se největší lužní lesy nacházejí v okolí dolního Podyjí a Litovelského Pomoraví.

Máchovo jezero

Jeden z nejznámějších a turisticky nejpopulárnějších rybníků v České republice.

Městys

Vžitý administrativní termín pro územní a správní obývané sídlo, které svojí rozlohou a počtem obyvatel lze zařadit mezi statutární město a obec (vesnici).

Moravský kras

Největší a patrně nejkrásnější krasové území v České republice. Je v něm velké množství přístupných jeskyní, krasových útvarů, kulturních památek a také nejhlubší propast České republiky, Macocha.

Alois Musil

Český katolický kněz, teolog, biblista, orientalista, cestovatel, etnograf, geograf a spisovatel, nejvýznačnější evropský orientalista a arabista své doby.

Národní park a biosférická rezervace Krkonoše

Geologicky a botanicky unikátní pás česko-polského hraničního pohoří. Centrem oblasti je Vrchlabí. Od roku 1992 je lokalita vedena jako biosférická rezervace UNESCO.

Odra

Řeka pramenící v České republice, většina jejího povodí se však nachází v Polsku. Její část tvoří přirozenou hranici mezi Polskem a Německem. Je druhou největší řekou Polska.

Opuka

Hornina, jež byla použita k budování historicky významných českých staveb, jako je např. rotunda na hoře Říp nebo bazilika svatého Jiří na Pražském hradě. Její zlatavá barva dala vzniknout i názvu „Zlatá Praha“.

Otava

Řeka v západních a jižních Čechách, jeden z největších přítoků Vltavy. Historicky byla známá především rýžováním zlata a lovem perlorodek, díky čemuž získala přídomky zlatonosná a perlorodá. Dnes je vyhledávána vodáky a rybáři.

Chráněná krajinná oblast Pálava

Od pravěku osídlená malebná krajina na dolním toku řeky Moravy. Nalézají se zde zbytky po tábořištích lovců mamutů, přírodní rezervace, jeskyně, hnízdiště netopýrů i orla mořského.

Památné stromy

Oficiální označení pro mimořádně významné stromy, jejich skupiny nebo stromořadí. Vynikají svým vzrůstem, věkem nebo připomínají historické události a osobnosti.

Panská skála

Národní přírodní památka, jedinečná ukázka sloupcovitého rozpadu čediče a nejstarší chráněný geologický útvar na území České republiky.

Pavlovské vrchy

Malebné pohoří na jižní Moravě, známé mnohými skalními útvary, které je součástí CHKO (Chráněná krajinná oblast) Pálava. Vyznačuje se unikátní přírodou i kulturními památkami.

Písečná duna u Vlkova

V České republice unikátní biotop připomínající poušť s rozlohou jenom necelý jeden hektar. Oblast bývá označována také jako česká Sahara.

Posázavský pacifik

Železniční trať v blízkosti řeky Sázavy, které dali přezdívku čeští trampové. Těm divoká a krásná příroda, kterou trať prochází, připomínala severoamerickou transkontinentální trať, tzv. Pacifik. Největší slávu Posázavský pacifik zažil v meziválečném období tzv. první Československé republiky.

 

Praděd

Pátá nejvyšší hora České republiky a nejvyšší hora Moravy a Slezska, častý cíl turistů. Je zde umístěn televizní vysílač s rozhlednou, který je nejvyšším bodem České republiky vůbec.

Zobrazeno 21 - 40 záznamů
z celkového počtu 63

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.