Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Josef Svatopluk Machar

Básník, prozaik, publicista a politik známý jako jeden z iniciátorů České moderny, spolu s F. X. Šaldou je též autorem jejího manifestu. Jeho styl se od předchozí rétorické lumírovské a ruchovské generace liší výrazným vyzdvihováním aktuálních společenských otázek.

Ladislav Machoň

Český architekt meziválečného období. Autor velkého množství projektů v duchu klasicizující moderny, podílel se na rekonstrukci řady historických staveb.

Vladimír a Věra Machoninovi

Čeští architekti tvořící společně v brutalistickém stylu. Proslavili se například stavbou pražského obchodního domu Kotva nebo hotelu Thermal v Karlových Varech.

Milan Machovec

Český filozof, humanistický a reformní marxista. V 60. letech patřil k mezinárodně respektovaným teoretikům filozofického dialogu marxistů a křesťanů. Svým osobitě pojatým marxistickým humanismem položil základy porozumění mezi oběma tábory.

Máchovo jezero

Jeden z nejznámějších a turisticky nejpopulárnějších rybníků v České republice.

Marie Majerová

Prozaička, překladatelka, divadelní kritička a jedna z tvůrkyň českého sociálního románu, pojednávajícího o vztahu mezi jedincem a společností. Působila též jako publicistka v periodikách Právo lidu, Komunistka či Rudé právo.

Malostranská vodárenská věž

Věž, které se též říká Petržilkovská. Je nejnižší vodárenskou věží v Praze a zároveň jedinou z historických vodárenských věží na levém břehu Vltavy.

Malostranský hřbitov

Historicky cenný areál hřbitova na pražském Smíchově. Svými klasicistními, romantizujícími a neogotickými náhrobky svědčí o proměnách a stylovém vývoji hřbitovní plastiky v 18. a 19. století. Je souhrnem cenných památek českého figurálního sochařství.

Malý zpravodaj

Československý komiksový časopis. Vycházel v letech 1930–1934.

Adina Mandlová

Filmová hvězda 30. a 40. let 20. století, v době své slávy patřila k nejoblíbenějším a nejobsazovanějším českým herečkám, byla známá i v zahraničí.

Budova SVU Mánes

Funkcionalistická budova Spolku výtvarných umělců Mánes spolu s vodárenskou věží vytvořila charakteristické panorama pražského novoměstského nábřeží.

Antonín Mánes

Malíř, kreslíř a ilustrátor, jeden z nejvýznamnějších českých umělců 19. století a zakladatel novodobé české krajinářské školy. K jeho nejznámějším dílům patří cyklus 12 obrazů Český rok.

Josef Mánes

Malíř, ilustrátor, grafik a návrhář, jeden z nejvýznamnějších českých představitelů období romantismu a realismu. Inspiroval se mnichovskou školou portrétní malby, rodnou Prahou a venkovským životem na Hané. Byl jedním z prvních umělců v českém prostředí, který se začal soustavně věnovat folklóru.

Mánesův most

Desátý most přes Vltavu v Praze, spojuje Staré Město s Malou Stranou, postavený ve stylu moderny s několika kubistickými prvky. Pojmenovaný je po malíři Josefu Mánesovi.

 

Manifest české moderny

Prohlášení, které formulovalo představy a požadavky nové generace umělců na přelomu 19. a 20. století.

 

Jan Marek Marků

Významný český polyhistor, vědec, lékař, fyzik, matematik, astronom a filozof pobělohorské doby, přezdívaný „pražský Hippokrates“, „český Galileo Galilei“, „český Platon“ či „lanškrounský Archimedes“. Objevil rozptyl světla a poprvé vyjádřil myšlenku o vlnové povaze světla.

Mariánský most v Ústí nad Labem

Populární dominanta severočeského města Ústí nad Labem, spojující městské části na obou březích řeky Labe.

Marie Terezie

Česká a uherská královna v letech 1740–1780, titulární římská císařovna (jako manželka císaře) v letech 1745–1780. Byla jedinou ženou na českém královském trůně. Její vláda byla pro české země obdobím významných a hlubokých proměn směrem k modernímu byrokratizovanému státu.

Markrabství moravské

Politický útvar na území Moravy v letech 1182–1918, který byl postupně autonomní součástí českého státu a habsburské monarchie.

Marlenka

Výrobce jednoho z nejznámějších cukrářských výrobků v České republice. 

Zobrazeno 921 - 940 záznamů
z celkového počtu 1879

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.