Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Architektura 20. století (73 záznamů)

Ladislav Machoň

Český architekt meziválečného období. Autor velkého množství projektů v duchu klasicizující moderny, podílel se na rekonstrukci řady historických staveb.

Vladimír a Věra Machoninovi

Čeští architekti tvořící společně v brutalistickém stylu. Proslavili se například stavbou pražského obchodního domu Kotva nebo hotelu Thermal v Karlových Varech.

Budova SVU Mánes

Funkcionalistická budova Spolku výtvarných umělců Mánes spolu s vodárenskou věží vytvořila charakteristické panorama pražského novoměstského nábřeží.

Masarykův most v Kralupech nad Vltavou

Železobetonový tříobloukový most s reliéfem T. G. Masaryka a znakem města Kralupy. Jediný silniční most přes řeku Vltavu ve městě a jeho okolí.

Palác Morava

Monumentální puristicko-funkcionalistická stavba od architekta Ernsta Wiesnera. Jedna z originálních staveb brněnské moderny, která patří k nejpůsobivějším stavbám moravské metropole.

Národní památník II. světové války v Hrabyni

Ústřední památník druhé světové války v České republice, nacházející se v obci Hrabyně v českém Slezsku.

Národní památník na Vítkově

Funkcionalistický památník na vrchu Vítkově v Praze. Patří k dominantám moderní pražské architektury a jeho součástí je i jedna z největších bronzových jezdeckých soch na světě.

Nová budova Národního muzea

Originální stavba vzniklá rozšířením původní budovy Peněžní burzy, která se stala progresivním a jedním z nejzajímavějších příkladů moderní architektury.

Nová radnice v Ostravě

Monumentální komplex kancelářských budov s dominující konstruktivistickou věží, který se stal symbolem města Ostravy.

Otakar Novotný

Český architekt, designér, redaktor a vysokoškolský pedagog, jehož nejvýznamnějším počinem je budova Spolku výtvarných umělců Mánes v Praze.

Friedrich Ohmann

Rakouský architekt, urbanista a významný vysokoškolský pedagog, jenž působil v Praze a ovlivnil celou generaci českých architektů.

Panelová sídliště

Jedna z nejtypičtějších forem bytové výstavby v socialistickém Československu (1948–1989). V panelových domech dodnes bydlí více než čtvrtina obyvatel České republiky.

Josip Plečnik

Slovinský architekt, urbanista a designér, který dlouhodobě působil v Praze a významným způsobem ovlivnil vzhled Pražského hradu.

Osvald Polívka

Český architekt, kreslíř a urbanista období novorenesance a secese, autor významných veřejných staveb v Praze.

Pustevny

Unikátní komplex dřevěných staveb v lidovém slohu podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče v Moravskoslezských Beskydech.

Otto Rothmayer

Český architekt a designér, který se významným způsobem podílel na obnově Pražského hradu.

Josef Schulz

Významný český architekt a pedagog, autor klíčových veřejných budov 19. století, např. Národního divadla.

Alena Šrámková

Jedna z nejvýznamnějších osobností současné české architektury, vysokoškolská pedagožka a autorka celé řady projektů, například budovy ČKD, nové budovy ČVUT (obojí v Praze) a meteorologické stanice v Chebu.

Tančící dům

První pražská porevoluční stavba od významného světového architekta, která získala svůj název podle dvou nárožních věží, připomínajících taneční pár. Stavba se stala jedním ze symbolů Prahy a významným turistickým bodem.

Karel Teige

Teoretik a programový estetik, vůdčí osobnost české levicové avantgardy, sociolog architektury, výtvarný a literární kritik, publicista a překladatel. Stál u vzniku a formování poetismu a přijetí surrealismu.

Zobrazeno 41 - 60 záznamů
z celkového počtu 73

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.