Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Architektura (194 záznamů)

Výstaviště v Brně

Pozoruhodný výstavní areál, který představuje velmi zdařilý a ucelený příklad české moderní architektury.

Vyšebrodský klášter

Cisterciácký klášter ve městě Vyšší Brod se zachovalým gotickým jádrem a významnými uměleckými sbírkami, jediný dosud fungující cisterciácký klášter v Čechách.

 

Vyšehradský hřbitov a hrobka Slavín

Významná památka české funerální kultury. Od konce 19. století považovaná za pohřebiště národní elity. Svým významem tvoří českou paralelu k moskevskému Novoděvičímu hřbitovu nebo pařížskému hřbitovu Pére - Lachaise.

Antonín Wiehl

Český architekt, stavitel a mecenáš, který položil základy památkové péče v Čechách.

Wiehlův dům

Jedna z nejpozoruhodnějších novorenesančních staveb v Praze. Vyniká svými umělecky bohatými fasádami, výtvarnou výzdobou a uměleckoprůmyslovými detaily interiéru.

Ernst Wiesner

Jeden z nejvýznamnějších brněnských architektů meziválečného období, od roku 1939 žil a pracoval ve Velké Británii.

Zámek Lány

Zámecký komplex, jenž slouží jako prezidentské sídlo a dodnes je symbolem idejí demokratické republiky Tomáše Garrigua Masaryka.

Josef Zasche

Významný architekt a urbanista německého původu, působící převážně v Čechách v první polovině 20. století.

Josef Zítek

Jeden z nejuznávanějších českých architektů, vysokoškolský pedagog a autor významných veřejných budov.

Hrad Zvíkov

Zřícenina raně gotického hradu nad soutokem Vltavy a Otavy v Jihočeském kraji. Pro své architektonické kvality bývá nazýván „králem českých hradů“.

Ladislav Žák

Architekt a designér interiéru a nábytku, malíř a vysokoškolský pedagog. Věnoval se teoretickým otázkám v architektuře a propagoval propojení přírody a architektury.

Železniční most v Prostředním Žlebu

Nejníže položený železniční most v České republice. Přemosťuje řeku Labe mezi Děčínem a Prostředním Žlebem.

Železniční viadukt u Krnska

První velký železniční most z betonu v Československu. Nachází se na trati mezi Benátkami nad Jizerou a obcí Vinec u Krnska.

Židovský hřbitov v Třebíči

Mimořádně dobře zachovalý hřbitov, druhý největší na území České republiky. Památka UNESCO. Unikátem hřbitova je spojení barokního výtvarného výrazu spolu se židovskou pohřební tradicí.

Zobrazeno 181 - 194 záznamů
z celkového počtu 194

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.