Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Architektura (194 záznamů)

Krematoria v české architektuře

Stavby vznikající od konce 19. století a umožňující provedení kremace. Tato zařízení získala na českém území velkou podporu a kremace se tak stala běžným způsobem pohřbívání.

Jiří Kroha

Významný představitel české moderní architektury meziválečného a poválečného období, kromě architektury se zabýval designem, scénografií, malířstvím, byl také pedagogicky činný.

Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži

Komplex raně barokního zámku se světově proslulými zahradami ve městě Kroměříž, zapsaný jako součást světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Představuje výjimečně celistvě zachovanou ukázku raně barokní reprezentativní rezidence.

Hrad Křivoklát

Zachovalý hrad ve středních Čechách. Patří k nejstarším královským hradům a je vynikající ukázkou pozdně gotické hradní architektury.

 

Hana Kučerová-Záveská

Jedna z mála českých žen-architektek meziválečného období, úspěšná návrhářka nábytku a publicistka.

Hospital Kuks

Rozsáhlý areál barokního špitálu a lázní ve stejnojmenné obci nedaleko Jaroměře ve východních Čechách, proslulý působivou sochařskou výzdobou a komponovanou krajinou.

Eva Le Peutrec

Přední česká architektka působící především v Asii. Žije na Nové Kaledonii a projektuje především výškové budovy.

Lednicko-valtický areál

Rozsáhlý celek komponované krajiny na jižní Moravě, dle rozlohy největší v celé Evropě, jenž je zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Legiobanka

Výjimečná pražská budova bankovního domu navržená architektem Josefem Gočárem ve slohu rondokubismu, dnes známá jako palác Archa, patří k nejvýznamnějším dílům moderní české architektury.

Letohrádek královny Anny (Belvedér)

Renesanční letohrádek v Královské zahradě Pražského hradu. Je jednou z prvních slohově čistých renesančních staveb severně od Alp a bývá uváděn jako ukázkový příklad italské renesanční architektury v České republice.

 

Jan Letzel

Český architekt a stavitel, známý jako autor tzv. Atomového dómu v Hirošimě, jenž byl zapsán na seznam památek UNESCO.

Ležáky

Pietní areál postavený podle projektu architekta Ladislava Žáka. Vznikl na místě osady vypálené nacisty. Představuje výjimečný příklad krajinářského díla v moderním pojetí s pomníky na místě zničených domů.

Libeňský most

Most přes Vltavu v Praze spojující Holešovice a Libeň. Unikátní stavba avantgardního funkcionalismu 20. let 20. století.

Zámek Litomyšl

Renesanční zámek ve stejnojmenném městě ve východních Čechách. Představuje vzácně dochovaný příklad zaalpské renesanční šlechtické rezidence s unikátní sgrafitovou výzdobou. Je zapsán jako památka světového kulturního dědictví UNESCO.

Adolf Loos

Významný evropský architekt první třetiny 20. století, návrhář nábytku a teoretik umění, jenž se stal jedním z nejdůležitějších představitelů moderní architektury.

Loretánské kaple (lorety) v českých zemích

Specifická skupina mariánských kaplí napodobujících Svatou chýši v italském Loretu. V českých zemích si získaly značnou oblibu během 17. a 18. století a patří k charakteristickým stavbám českého baroka.

Ladislav Machoň

Český architekt meziválečného období. Autor velkého množství projektů v duchu klasicizující moderny, podílel se na rekonstrukci řady historických staveb.

Vladimír a Věra Machoninovi

Čeští architekti tvořící společně v brutalistickém stylu. Proslavili se například stavbou pražského obchodního domu Kotva nebo hotelu Thermal v Karlových Varech.

Malostranský hřbitov

Historicky cenný areál hřbitova na pražském Smíchově. Svými klasicistními, romantizujícími a neogotickými náhrobky svědčí o proměnách a stylovém vývoji hřbitovní plastiky v 18. a 19. století. Je souhrnem cenných památek českého figurálního sochařství.

Budova SVU Mánes

Funkcionalistická budova Spolku výtvarných umělců Mánes spolu s vodárenskou věží vytvořila charakteristické panorama pražského novoměstského nábřeží.

Zobrazeno 81 - 100 záznamů
z celkového počtu 194

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.