Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Architektura (194 záznamů)

Česká barokní krajina

Ekonomicky účelná a estetická krajina 17. a 18. století výrazně utvořila ráz české krajiny patrný dodnes. Jsou pro ni typické dlouhé lány polí, hustá síť silnic a cest, drobné sakrální stavby ve volné krajině a velké množství barokních kostelů.

Hrad a zámek Český Krumlov

Hrad přestavěný na zámek a dominanta města Český Krumlov, zapsaného na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Po Pražském hradě je druhým největším hradním a zámeckým komplexem v České republice a jednou z nejnavštěvovanějších památek v zemi.

 

hrad Český Šternberk

Zachovalý hrad, později přestavěný na zámek, který se nachází na břehu řeky Sázavy ve Středočeském kraji. Je jediným sídlem v Čechách, který od středověku až do dnešních dnů slouží stejnému šlechtickému rodu.

Svaz moderní kultury Devětsil

Významné avantgardní umělecké sdružení literátů, teoretiků, architektů, divadelníků a výtvarníků s vlastním programem. Pořádalo různé kulturní akce především v duchu levicové politiky.

Zámek Dobříš

Pozdně barokní zámek ve stejnojmenném městě ve Středočeském kraji. Patří k nemnoha ukázkám zámecké architektury, která se v Čechách pokoušela navázat na velkorysé francouzské vzory.

Alois Dryák

Český architekt první poloviny 20. století a autor Velkého strahovského stadionu, který je svou rozlohou nejrozsáhlejším sportovním stadionem na světě.

Dům u Černé Matky Boží

Jedno z nejpozoruhodnějších děl českého kubismu. Návrh domu, a to včetně interiéru a nábytku, vytvořil Josef Gočár.

Emauzy (klášter Na Slovanech)

Benediktinský klášter, založený Karlem IV. na Novém Městě pražském. Proslavil se především jako středisko slovanské církevní vzdělanosti a umění a náleží k vynikajícím ukázkám architektury a umění Karlovy doby.

Antonín Engel

Český architekt, urbanista a vysokoškolský pedagog první poloviny 20. století, autor projektu podolské vodárny v Praze, Vítězného náměstí a vysokoškolských budov v pražských Dejvicích.

Pavilon restaurace EXPO 58

Pavilon restaurace pro světovou výstavu EXPO 58 v Bruselu, jenž se stal symbolem vyspělosti poválečné československé architektury a po své instalaci v Letenských sadech jednou z nejviditelnějších pražských staveb.

EXPO 58

Jedna z neslavnějších světových výstav a první velká výstava uspořádaná po druhé světové válce, která přilákala velké množství výtvarníků a návštěvníků z celého světa a přinesla Československu velké uznání a dlouhou řadu ocenění.

Josef Fanta

Český architekt, designér interiérů, pedagog a jeden z nejdůležitějších představitelů české secese.

Fárův dům

Originální dům v centru Pelhřimova, jenž vznikl v rámci kubistické úpravy původně gotického domu podle projektu Pavla Janáka.

Bedřich Feuerstein

Český architekt, scénograf, malíř a esejista, představitel puristicko-klasicistního směru v architektuře, autor návrhu krematoria v Nymburce.

Jaroslav Fragner

Český funkcionalistický architekt, designér a restaurátor památkových objektů, který se podílel na obnovení Karolina a Betlémské kaple.

František Maxmilián Kaňka

Přední osobnost české barokní architektury. Jeho střídmý, minimalistický styl stojí v protikladu dynamicky pojatým stavbám Jana Blažeje Santiniho-Aichela a Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Bohuslav Fuchs

Pedagog, architekt, urbanista, který se významně podílel na dnešním vzhledu Brna a stal se jedním z předních představitelů funkcionalismu.

Generace Národního divadla

Souhrnné označení pro neformální skupinu architektů a výtvarníků, kteří se podíleli na vzniku a výzdobě Národního divadla.

Giovanni Pietro Tencalla

Švýcarsko-italský architekt, který výrazně ovlivnil podobu moravského baroka. Jako první přinesl na Moravu v ucelené podobě soudobou italskou architekturu a projektoval některé z nejznámějších moravských staveb.

Josef Gočár

Významný český architekt, urbanista a designér, zakládající osobnost české moderní architektury.

Zobrazeno 21 - 40 záznamů
z celkového počtu 194

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.