Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Věda a technika (306 záznamů)

Praga Grand 8

Luxusní vůz vyráběný stejnojmennou automobilkou, který sloužil nejvyšším politickým představitelům meziválečného Československa.

Praga Piccolo

Před druhou světovou válkou nejrozšířenější automobil na československých silnicích. V roce 1938 byl na výstavě v Ženevě oceněn jako nejhezčí automobil.

Praga V. „Charron“

Debutové auto jednoho z největších výrobců automobilů v meziválečném Československu. Menší rozměry karoserie a motoru vůz předurčovaly k roli masově dostupného dopravního prostředku.

Pražská potrubní pošta

Jediný dochovaný systém městské potrubní pošty na světě. V současné době je mimo provoz, v Praze však fungoval ještě na začátku 21. století.

Pražské metro

Jediné metro v České republice. Svůj provoz zahájilo v roce 1974 na prvním úseku linky C, o první úseky linek A a B bylo rozšířeno v letech 1978, resp. 1985. Za dobu svojí existence bylo svědkem několika historických událostí a ročně přepraví kolem 500 000 000 cestujících.

Pražské podzemní kolektory

Pražská síť podzemních kolektorů patří k nejdelším a nejmodernějším na světě. 

Pražský lingvistický kroužek

Jazykovědný spolek založený v meziválečném období, jehož mezinárodní přínos přesáhl pole lingvistiky do celé řady dalších, zejména humanitních věd. Jeho práce ze sémiotiky, jazykové kultury, estetiky a filosofie přispěly k rozvoji funkční jazykovědy a strukturalismu.

Pražský most v Hradci Králové

Jednoobloukový železný secesní most přes řeku Labe v Hradci Králové. Je to nejstarší silniční most ve městě. Byl otevřen v roce 1910.

 

Pražský most v Plzni

Nejstarší dochovaný kamenný most ve městě. Byl postaven pravděpodobně někdy před rokem 1750 na místě původního dřevěného mostu.

Pražský Semmering

Železniční trať, vybudovaná v letech 1868–1872 a vedoucí mezi pražskými nádražími Smíchov a Jinonice. Svou přezdívku podle rakouské horské železnice si vysloužila pro svůj náročný profil trati a krásné přírodní scenérie, které na ní lze spatřit.

Václav Prokop Diviš

Český katolický kněz, přírodovědec a vynálezce. Při pokusech zabránit bouřce bezděčně vynalezl první uzemněný bleskosvod.

Prototypová jednotka metra Tatra R1

Prototypová jednotka metra vzniklá pod vedením Antonína Honzíka a Františka Kardause, autorů dnes již legendární tramvaje T3. Z politických a časových důvodů musela R1 nuceně ustoupit nekvalitním a pro Prahu nevhodným sovětským vozům metra.

Průmyslový palác v Praze

Impozantní secesní stavba v pražských Holešovicích. V prostorách paláce probíhají výstavy, koncerty, módní přehlídky apod.

První elektrická tramvaj v Praze

Byla představena Františkem Křižíkem v roce 1891 v rámci Jubilejní zemské výstavy v Praze.

Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně

Vodní elektrárna, jež bývá nazývána jedním ze sedmi divů Česka.

Přehrada Bystřička

Přehrada, která se měla stát součástí plavebního kanálu Dunaj–Odra–Labe.

Jiří Přibáň

Český právník a sociolog trvale působící ve Velké Británii.

Jan Evangelista Purkyně

Český lékař, fyziolog, anatom, biolog, fyziolog, básník, filozof, překladatel a národní buditel světového renomé.

Radošovský most

Technická památka v Karlovarském kraji. Navzdory všem požárům a povodním most stojí na svém místě více než 650 let a řadí se tak mezi nejstarší mosty ve střední Evropě.

Radotínský most

Nejdelší most v České republice. Je součástí Pražského okruhu.

Zobrazeno 181 - 200 záznamů
z celkového počtu 306

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.